Get Adobe Flash player

O nama

Karnevalska Udruga Markova kumpanija” Pag, osnovana je i registrirana 1998. godine. Od 1999. godine Udruga je članica Saveza Udruga karnevalskih gradova Hrvatske i članica svjetskog saveza FECC-a (Fundación Europea de Ciudades Carnavalescas – Udruga europskih karnevalskih gradova)

Članarina je stalni izvor prihoda Udruge. Svaki član Udruge obvezan je sudjelovati u financiranju Udruge. Na temelju Odluke utvrđena je visina članarine.

Iznos članarine
– za članove Udruge – studente i nezaposlene, godišnji iznos članarine je 12,00 kuna (1,00 mjesečno)
– za članove Udruge – umirovljenike, godišnji iznos je 60,00 kuna (5,00 mjesečno)
– za članove udruge – zaposlenike iznos je 120,00 kuna godišnje (10,00 mjesečno)
– za članove Udruge – obrtnike, pravne osobe i druga samostalna zanimanja, iznos članarine iznosi 1200,00 kuna godišnje (100,00 mjesečno)

Dokumentacija

kumpanija

Logo i zastava

scan0005 scan0004

logo

KARNEVALSKA UDRUGA
MARKOVA KUMPANIJA PAG

ISSN 1847-4101
Mrežna publikacija: "Baš nas briga" | Nakladnik: Markova kumpanija Pag | Osuvremenjivanje: Mjesečno | Publikacija postavljena: 5. siječnja 2009. godine

PRISEGA


Danas kad postajen Markov kumpanj,
dajen časnu karnevalsku besedu
da ću sa puno voje kolat, ist i pit,
munješat, frajat i u šumicu odit.
Štimivat princa i svete karnevalske užance,
odit po konobamin, ukolo i na tance
i biti nevjeran bračni drug
ki vrduri po Pagu svud.