Get Adobe Flash player

Ričavac

Ričavac , nekad masovan, danas okuplja samo nekolicinu ljubitelja starih paških običaja. To je običaj okupljanja grupa maškara, ričavaca, četvrtkom navečer, te zajedničkim odlaskom do određenih kuća. Cilj maškarane grupe je privući pažnju domaćina, te dobivanje nagrade (čašćenje).
Tri tjedna prije zadnjih dana karnevala, maškarane se grupe, od 5 -10 članova, okupljaju četvrtkom (navečer) i obilaze domove Pažana, pa uz dreku, viku, buku i prigodnim pjesmama potiču domaćina da im otvori vrata. Takve nezvane goste domaćin prihvaća ili im može odbiti gostoprimstvo.
Domaćin nudi maškarama jelo i piće, a ugošćene maškare, ričavci, uzvratit će domaćinima pjesmom i plesom.
Ukoliko domaćin odbije u svoj dom primiti ričavce, oni će odgovoriti osvetom: bukom oko kuće, premještanjem stvari po dvorištu ili postavljanjem vijenaca od proklijalog luka i kapule. Odbijanje ričavaca bilo je rijetko, jer su se domaćini izlagali opasnosti da se o njima ružno govori.
Nakon takvih obilaska, ričavci se okupljaju na trgu, pijaci, gdje uz Paško kolo, pjesmu i smijeh, prepričavaju doživljaje te večeri, hvaleći ili kudeći domaćine.

logo

KARNEVALSKA UDRUGA
MARKOVA KUMPANIJA PAG

ISSN 1847-4101
Mrežna publikacija: "Baš nas briga" | Nakladnik: Markova kumpanija Pag | Osuvremenjivanje: Mjesečno | Publikacija postavljena: 5. siječnja 2009. godine

PRISEGA


Danas kad postajen Markov kumpanj,
dajen časnu karnevalsku besedu
da ću sa puno voje kolat, ist i pit,
munješat, frajat i u šumicu odit.
Štimivat princa i svete karnevalske užance,
odit po konobamin, ukolo i na tance
i biti nevjeran bračni drug
ki vrduri po Pagu svud.