Get Adobe Flash player

Važno za BNB jerbo je KORONA

Uoči 61. rođendana paškog litnjeg karnevala, 27.žunja, predstavljamo novi broj karnevalskog lista Baš Nas Briga – stavij oćali i vode ga preuzmi. Tiskano izdanje možete preuzeti u Tornado kod Elvisa i u Mali Caffe kod Kruna.

logo

KARNEVALSKA UDRUGA
MARKOVA KUMPANIJA PAG

ISSN 1847-4101
Mrežna publikacija: "Baš nas briga" | Nakladnik: Markova kumpanija Pag | Osuvremenjivanje: Mjesečno | Publikacija postavljena: 5. siječnja 2009. godine

PRISEGA


Danas kad postajen Markov kumpanj,
dajen časnu karnevalsku besedu
da ću sa puno voje kolat, ist i pit,
munješat, frajat i u šumicu odit.
Štimivat princa i svete karnevalske užance,
odit po konobamin, ukolo i na tance
i biti nevjeran bračni drug
ki vrduri po Pagu svud.