Get Adobe Flash player

RIČAVAC – pervi

Karnevalska udruga ”Markova kumpanija” u cetvrtak, 14. febrara, organizirano gre u prvi ričavac.
Na Valentinovo, svi zajubjeni u pašku karnevalsku užancu neka ostaviju svitlo u dvorić, oli na vrata od kuće kako bi ih poštimali.

Kaj zadnje par godišć, kupimo jaja, kobasice, suho meso, kaj i sve drugo ca more bit za boju i ukusniju fritaju u zadnji karnevalski dani.
Svi ki bi šli u ričavac zatancat i zapivat po kućamin neka dojdeju na prozivku u Brankovu konobu od 17:15-17:30.
Tamo ćemo se podilit u grupe i partit prama Vodicamin, Prosiki, Lokunji, Sv.Jeleni i Sv.Grguru.
Ca nas bude više, više ćemo kuć obać.

logo

KARNEVALSKA UDRUGA
MARKOVA KUMPANIJA PAG

ISSN 1847-4101
Mrežna publikacija: "Baš nas briga" | Nakladnik: Markova kumpanija Pag | Osuvremenjivanje: Mjesečno | Publikacija postavljena: 5. siječnja 2009. godine

PRISEGA


Danas kad postajen Markov kumpanj,
dajen časnu karnevalsku besedu
da ću sa puno voje kolat, ist i pit,
munješat, frajat i u šumicu odit.
Štimivat princa i svete karnevalske užance,
odit po konobamin, ukolo i na tance
i biti nevjeran bračni drug
ki vrduri po Pagu svud.